Студенти придобиха ценни познания за контрола и мониторинга на околната среда

Събитието беше фокусирано върху темата „Контрол и мониторинг на околната среда“

Студентите от специалности „Екология“ и „Фармацевтични биотехнологии“ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ заедно с ръководителката си, доц. Гечева, участваха в двучасова лекция в Информационния център на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив).

Събитието беше фокусирано върху темата „Контрол и мониторинг на околната среда“, която бе представена от експерти на институцията.

Четвъртокурсниците бяха запознати с ключовите понятия и методи за измерване и анализ на качеството на въздуха, водата, почвата и биоразнообразието.

В изнесената пред младите хора информация беше съчетана собствената им професионална експертиза с практически примери и казуси от територията на пловдивската екоинспекция.

Подробната презентация беше посветена на значението на систематичния контрол и мониторинг за опазване на компонентите на околната среда, вземането на информирани решения за предотвратяване на замърсяването, осигуряване на устойчивост на екосистемите и ресурсите.

След лекцията студентите имаха възможност да зададат въпроси и да споделят свои мнения, което допринесе за активно ангажиране и дебат върху темата.

Директорът на РИОСВ – Пловдив, Ивайло Йотков, се ангажира да продължи провеждането на образователни инициативи, насочени към бъдещи колеги еколози.