Студенти ще се учат на криминалистика в Пловдив

Аудитория в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ ще се превърне в мини криминалистична лаборатория. От днес в Юридическият факултет на университета ще има кабинет по криминалистика, в който студенти по право ще учат как да изследват следи, да изготвят веществени доказателства, да снемат отпечатъци и др.

Освен на криминология, залата ще изпълнява и функцията на правна клиника. В нея ще се провеждат практическите занятия и семинари на студентите, които специализират в областта на проблематиката на защита на потребителите, с лектор гл.ас. д-р Димитър Деков.

В аудиторията бъдещите юристи ще се обучават и в адвокатска защита по трудови дела. Занятията ще води гл.ас. д-р Теодора Филипова. Правната клиника ще осигурява консултация на граждани по правни въпроси.

Кабинетът по криминалистика е оборудван с необходимите технически средства за откриване и изземване на следи, за изготвяне на веществени доказателствени средства, както и за изследване на микроследи. За практическото обучение на студентите са осигурени компютри, плазмен телевизор и много нагледни материали.

Снимка: 360tv.ru

Подобни статии

Top