Събарят 120-метров комин на топлофикация в Пловдив - DC news

Събарят 120-метров комин на топлофикация в Пловдив

Събарят 120-метров комин в Пловдив утре

EVN България Топлофикация  ще събори утре 120-метров комин на територията на Отоплителна Централа (ОЦ) Юг, намираща се в Южна индустриална зона в района на бул. „Кукленско шосе“ в Пловдив.

Разрушаването не недействащия от три години комин е част от програмата на дружеството за модернизация на производствените съоръжения и спазването на съвременните екологични норми в Пловдив. С това дружеството продължава да допринася за по-добрите атмосферни показатели в града, което беше част от причините и за вече изградената модерна когенерационна централа през 2011 г. на основната производствена площадка в ТЕЦ Север. ОЦ Юг се използва като поддържаща мощност при необходимост за захранване с повече топлинна енергия на ж.к. „Тракия“.

Планът по събарянето е съгласуван с институциите, включително с органите на МВР, Община Пловдив и т.н. Дейностите по събарянето на комина ще са в диапазона от 15:00 ч. до 17:00 ч. на 14.10.2014 г. като конкретният момент ще зависи от готовността на екипите, подготвящи събарянето. По тази причина 30 минути преди определяне на старта на реалните дейности по събарянето достъпът с автомобили от бул. „Кукленски шосе“ до района на ОЦ Юг ще бъде временно блокиран от МВР.

Събарянето на комина ще бъде предшествано от звукови сигнали съгласно разпоредбите. Като индустриален район ограничителните мерки няма да засегнат жилищни части на гр. Пловдив, обществени и социални институции. Проектът, по който EVN България Топлофикация работи от шест месеца, цели пълното разрушаване на неработещото съоръжение, чрез поставяне на заряд в основата, последващо събаряне и натрошаване на бетонните конструктивни елементи. Финалният етап включва транспортиране на строителните отпадъци до лицензирано депо, възстановяване на района на площадката, запълване, трамбоване, подравняване и почистване до условна кота терен.

Като част от процедурата и мерки за безопасност ще се изгради специална защита от щитове, оградна мрежа, гуменотранспортни ленти, полиетиленово платно и бали със слама. Допълнително в зоната на събаряне на комина ще бъде насипан пясък. Проектът за събаряне на комина се извършва след проведена процедура по Закона за обществените поръчки. За изпълнител е избрано сдружение от фирми включващо: „Красин“ ООД, „Хидрекс“ ООД и „Ростер“ ООД.

Коминът е изграден в периода 1978 – 1980 г. и се намира в центъра на терена на ОЦ Юг като заедно с котлите към него е спрян от производство преди три години. Съоръжението е служило за отвеждане на димните газове на 3 броя водогрейни и 2 броя парни котли в атмосферата. Като част от подготовката по събарянето EVN България Топлофикация изчисти 60 тона пепел, натрупана през годините в конуса на комина от изгаряне на мазут. На мястото на комина и котлите към него дружеството предвижда изграждането на заместваща модерна мощност за производство на гореща вода с номинална топлинна мощност от 30 до 40 MWth. Това значително ще подобри технико-икономическите и екологични показатели на цялата централа съгласно модерните стандарти. Заместващата инсталация ще използва като основно гориво – природен газ, а като резервно – промишлен газьол. По този начин горивните съоръжения в отоплителната централа ще бъдат заменени с такива от съвременен тип с по-добри технологични параметри и по-висок КПД. Целта е постигане на съвременните показатели за енергийна ефективност и покриване на нормите за допустими емисии на азотни оксиди, въглероден оксид, серен диоксид и прах.

 

 

 

 

 

Подобни статии

Top