Съвети за секса от времето на социализма

Когато говорим за социализма има една тема, която винаги отсъства. Една от темите табу по времето на соца беше сексът. Навремето никой не си позволяваше да говори свободно за секс – като че ли секс е нямало. Днес той е навсякъде около нас – телевизия, филми, интернет, сайтове, социални мрежи и какво ли още не. Научаваме дори повече, отколкото е нужно на възраст, която едва ли е подходяща за подобни разяснения около секса.

Вижте 9 съвета от времето на социализма, свързани с хигиената и секса:

– Сексуалният живот на мъжа и жената представлява една обективна реалност.

– По отношение на сексуалното възпитание на младежите съществуват ясни и категорични партийни постановки.

– Сексуалността в никакъв случай не е най-важното в нашия живот!

– Половите затруднения не са изолирано явление. 44% от жените най-често не достигат до задоволяване.

– Желанието да бъдем щастливи и в най-интимния човешки контакт е изпълнимо. Това, че неговото изпълнение още не е станало действителност за всеки гражданин на нашата страна е предизвикателство към науката.

– Ленин е казал в един разговор с Клара Цеткин: „В сексуалния живот се проявява не само даденото от природата, а и култивираното.“

– Девойката обича с цялата си личност, без разрив между любовта и секса.

– Подготовката за брака не е само педагогическа мярка. Най-добра подготовка дава образцовият във всяко отношение семеен живот на родителите. Това е възможно само в едно общество с безупречен морал, освободено от експлоатация и потисничество.

– Личното бельо не трябва да се преносва повече от една седмица, а при усилена работа повече от четири дни.

Източник: socbg.com

Подобни статии

Top