Съвети към туристите в Пловдив от НАП

pari2

Със старта на активния летен сезон, много туристи ще посетят Черноморието. За да бъде престоят им приятен, НАП предлага няколко практични и полезни съвета.

Обменни бюра

Важно е да се знае, че обмяната на валута не се извършва на улицата, а в офисите на банките или обменните бюра, регистрирани в НАП, както и в пунктовете за обмяна на валута на специално обозначени места в някои хотели.

Курсът за обмяна на съответната валута не може да се различава с повече от 5% от курса на БНБ за същия ден.
Особено внимание да се обръща на валутните курсове, обявени на таблата вътре в обменните бюра. Някои некоректни търговци на валута поставят пред обектите си подвеждаща информация с цел да привлекат клиенти, която е различна от реалния курс по който се извършва покупко-продажбата вътре в офиса.

Всеки клиент има право на предварителна информация преди сделката, която трябва да ви даде касиерът в бюрото. Преди да подпишете документа, проверете дали коректно са описани: сумата от съответната валута, обменния курс и общата стойност на сделката.

Ако имате съмнения за измама, можете да се свържете с НАП на телефоните за контакт с Агенцията, които трябва да са на видно място във всяко обменно бюро или на националния телефон 0700 18 700.

Касови бележки

Всяка покупка на стоки или услуги, която се заплаща в брой, трябва да е съпроводена с издаване на касова бележка. На касовите бележки в долния ляв ъгъл трябва да е изобразена графично картата на България около индекс BG.

Това означава, че касовият апарат е свързан дистанционно с единната електронна система на НАП. В противен случай можете да сигнализирате за нарушение на информационния телефон на Агенцията.

За услуги с атракционен характер като водни пързалки, виенски колела и др. се допуска издаването на билет вместо фискален бон.

Търговия с изделия от благородни метали /злато, сребро/

Изделия от благородни метали с изключение на тези от платина, които се изработват или продават в България, трябва да имат държавен знак.

Държавните знаци за златни изделия са оформени като висок и тесен трапец. В горната му част композиция от три отделни елемента оформя пъпка на роза, а под тях е изобразена чашката на цвета.

Държавните знаци за сребърни изделия са оформени като окръжност. В лявата й част има изображение на житен клас с пет ромбоидни елемента.
Маркировката с държавен печат гарантира качеството на изделията, т.е. че те наистина са изработени от злато или сребро, а не са фалшиви.

Информационен център на НАП

За всякакви нарушения, свързани с данъчното и осигурителното законодателство, както и за въпроси, може да се звъни на националния информационен телефон 0700 18 700 на цената на един градски разговор.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top