Създават “Детско полицейско управление” и в Пловдив

Националната програма “Детско полицейско управление”, разработена от експертна група в Министерството на вътрешните работи и предназначена за обучение на ученици от начален и прогимназиален етап, започва на 16 май.

Тържественото откриване на програмата в Пловдив ще бъде от 12 часа в двора на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ на ул. „Родопи“ 48.

Партньори в инициативата са министерствата на образованието и науката, на младежта и спорта и на правосъдието, Български червен кръст, Български туристически съюз, Българска православна църква – Българска патриаршия и Националното сдружение на общините в Република България.

Идеята е, забавлявайки се децата да получат знания и умения за самосъхранение, справяне с различни предизвикателства, работа в екип, проява на уважение и толерантност, зачитане на правата и отговорностите пред обществото.

Целта на програмата е постигане на ранна превенция на подрастващите, утвърждаване на ценностното отношение към законите в страната, създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации, изграждане на гражданска позиция, стимулиране на прилежност и инициативност, повишаване на доверието към полицията.

Темите на теоретичните и практически занимания са съобразени с възрастовите особености на децата, регионалната специфика, традиции и култура.

В рамките на учебната година в обучението ще се включат служители от структурите на охранителна, пътна и криминална полиция и психолози от психологичните лаборатории на МВР, експерти от БЧК и младежката организация, Български туристически съюз и духовни лица в съответните населени места.

Подобни статии

Top