С бюджет от 250 000 лв. социализират коритото на река Марица

Социализиране на река Марица

В бюджета на Пловдив за 2015 г. са заложени средства в размер на 250 хил.  лв. за изготвяне на технически проект – „Социализиране коритото на река Марица в чертите на град Пловдив“, обяви кметът на Пловдив Иван Тотев в социалната мрежа днес.

„След последните дейности по укрепване на коритото на р. Марица, извършени след наводнението от 1958, дойде ред и на цялостното социализиране на реката. През изминалата година се проведоха редица дискусии, базирани на предпроектните проучвания, извършени през 2013 г. от Община Пловдив.“, припомня градоначалникът.

По време на ONE ARCHITECTURE WEEK 2014 се проведе първото издание на работилницата “Сблъсъкът на титаните”. В нея се включиха 30 студенти и наскоро завършили архитекти, урбанисти и ландшафтни архитекти, които бяха разделени в три групи. Всеки един от екипите е ръководен от ментор от голямо международно архитектурно бюро.

Първият екип, ръководен от Асер Ортега, видя реката като като разделител в Пловдив. Според тях центърът и  Главната улица не са успели да прескочат реката и почти всички публични активности са съсредоточени на юг от нея.

Основната амбиция в тяхното предложение е двете части на Пловдив, севера и юга, да бъдат свързани по един по-интензивен начин. Те предлагат две оси, които да изпълнят тази цел: една историческа и една на бъдещето. Историческата ос е Главната улица, която бива продължена над реката посредством широк мост-площад, върху който вирее зеленина.

За да се увеличи връзката на реката с града, екипът предлага да бъде свързан Гребният канал с Марица, да бъде създаден още един остров и да бъде направен нов воден ръкав, който да навлиза дълбоко в града. Крайречните булеварди пък биват покрити с парк.

За екипа на Инге Хаудсмит връзката между севера и юга на реката също е от основно значение, но те подходиха по различен начин. Потърсиха морфологичните прилики на сградите от двете страни на реката и разделиха града на пет зони. Идентичността на всяка от тях бива давана от типологията на застрояването, функциите или плътността на градската тъкан. Петте зони, които този екип видя в Пловдив са: гранична (borders), природна (nature), плътна (density), активна (activity), характерна (identity).

Екипът на Васил Кайков първо определи специфичните места покрай реката и изброи прилагателни, които описват пространството на реката: тишина, влага, мостове, спорт, диво, гледки, хоризонт и т.н. Екипът потърси връзките на реката и с по-широкия контекст: ж.п. инфраструктурата на Пловдив, тепетата и Родопите на юг.

Правейки тази връзка с природните дадености около Пловдив, екипът предлага изграждането на зелени коридори, които да се спускат от Родопите към Марица. Самата река те виждат като зеленото сърце на града, но виждат потенциал то да се превърне и в културно сърце.

Следвайки тази логика те предлагат изграждането на културна инфраструктура в и около реката. И за да направят посещението и участието в културни събития по реката по-ефектно екипът предлага осветяването на цялата река вечерно време, превръщайки я в светлинен ефект в териториален мащаб.

ONE ARCHITECTURE WEEK 2015 ще се фокусира върху темата „Реката“. Този специфичен за градската среда на Пловдив елемент остава за съжаление най-голямото неизползвано пространство на града. Неговата по-добра интеграция в градската тъкан има потенциала да създаде една отличаваща се среда в Пловдив както и да стимулира уважението към природата и взаимодействието с нея.

Снимки: edno.bg

 

 

 

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top