Театър на трохите за децата от ЦНСТ Асеновград

Хлеботерапия за деца с увреждания бе проведена за първи път в Центъра за настаняване от семеен тип в Асеновград. По този повод на малчуганите и младежите гостува педагогът Митка Георгиева от Бургас.

Тя е управител на неправителствена организация, наречена „Усмивка“. На конференция за обсъждане проблемите и грижите за хората с увреждания, проведена във Варна Митка Георгиева среща Манол Манолов – управител на асеновградския Център за настаняване от семеен тип.

Така се ражда идеята за взаимопомощ и за организирането на хлеботерапия в Асеновград. Днес, в продължение на повече от два часа, 12- те деца, настанени в Центъра се забавляваха изключително много.

Усмивката не слезе от лицата им. В очите им се отразяваше безкрайно щастие. Още, когато бе разстелено брашното на масата, всички се втурнаха да рисуват с пръсти. Деца, възпитатели, детегледачи и гости.

Всички се включиха в малкия празник днес, наречен символично „Театър на трохите“. Със съвместни усилия бяха създадени фигурки от тесто, които по-късно бяха изпечени. Когато приготовленията приключиха и хлебните герои бяха готови, бе пресъздадена приказката „Дядо и ряпа“.

Чрез хлеботерапията се търси социалният елемент, разказа Митка Георгиева. Когато децата общуват с възрастни, те се научават да водят комуникация. Започват да разграничават играта от сериозните социални контакти.

По време на хлеботерапията днес се наблюдаваше поведение сред подрастващите от Центъра, което до този момент не бе така силно изразено. Това коментира управителят Манол Манолов. Той обясни, че някои от децата, които не говорят по принцип и не са комуникативни, по време на днешното събитие поведението им било противоположно.

Впечатляващо бе как едно от момченцата, което обикновено обикаля в кръг, днес седеше на един стол и гледаше, втренчило поглед в играта на тестените фигурки. Балгодарение на хлеботерапията децата с увреждания от Центъра за настаняване от семеен тип в Асеновград започнаха да се учат на работа в екип и сътрудничество.

Между тях се създаде един по-различен начин на общуване. Всяко едно премина през еуфорията на новото и непознатото. А по-късно придобитата форма на хлебните изделия предизвика интерес. Дори някои сами се опитаха да създадат свои индивидуални герои.

Манол Манолов увери, че хлеботерапията ще бъде въведена като практика за работа с децата в Центъра и ще се прилага периодично. Защото освен на комуникация и социални умения, днес децата се запознаха и с понятието „труд“.

Подобни статии

Top