„Телематика“ e сред най-желаните специалности в ПУ

Телематика е сред най-желаните специалности ва пловдивския университет

Засилен интерес към една от най-новите инженерна бакалавърска програма на ПУ „Паисий Хилендарски“ – „Телематика“, отчете Факултетът по физика и инженерни технологии една седмица преди да бъде обявено първото класиране на висшето училище.

81 човека са заявили по първо желание специалността, а четирима с отлични резултати от ранните и предварителни изпити на ФФИТ вече са се записали за студенти по „Телематика“. Четирима са платили семестриална такса за „Телекомуникации с мениджмънт“, а шестима – за „Инженерна физика“.

Общо 737 кандидат-студенти при записването си за участие в редовната кампания са посочили специалностите на Факултета по физика и инженерни технологии, като първенство държат пазарно ориентираните инженерни бакалавърски програми – „Телематика“, „Телекомуникации с мениджмънт“, „Инженерна физика“, „Информационна физика и телекомуникации“.

Формирането на бала за специалността „Телематика“, както и за останалите бакалавърски програми на Факултета по физика и инженерни технологии включва няколко варианта на комплексна оценка. В балообразуването се включва умножена по 4 оценка от кандидатстудентски изпит по математика, биология, химия, или български език или от теста със събеседване по физика, към която се прибавя удвоена оценка по физика от дипломата за средно образование. Вместо резултата от конкурсния изпит може също така по четири да се умножи и оценка от държавен зрелостен изпит по физика и астрономия, математика, биология, химия или български език и литература, както и сертификат от олимпиади, организирани от МОН, или национални и регионални състезания.

Специфичното за обучението по „Телематика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ е силно застъпената практическа подготовка под формата на практикуми и лабораторни упражнения, гаранция за успешна професионална реализация. Осигурени са стажове и практики във водещи компании в областта с възможност за оставане на работа при успешно завършване на бакалавърската програма. Те ще могат да извършват производствено-технологична дейност, да заемат изпълнителски, ръководни и други длъжности в областта на автомобилната електроника, електронното инженерство и телекомуникациите.

Обучението се извършва по съвременни уеб-базирани методи в собствена Интернет-базирана среда DIPSEIL, което дава възможност на студентите да работят и учат едновременно. След завършването на бакалавърската програма студентите могат да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен „Магистър” във Факултета по физика и инженерни технологии на ПУ „Паисий Хилендарски“, в други факултети на университета или в друго висше училище.

 

 

 

Подобни статии

Top