Тестват сирените днес

Тестват сирените в Пловдив

Тестват сирените днес от 13:00 ч.  в Пловдив. Припомняме, че в изпълнение на чл.37, ал.1 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, Националната система за ранно предупреждение и оповестяване се тества два пъти годишно – в първия работен ден на месец април и на месец октомври, точно в 13.00 часа, чрез задействане на акустични сигнали.

Тренировката на 1 април 2015 г, от 13.00 часа се провежда с цел проверка на техническото състояние на системата, придобиване на умения от длъжностните лица за работа с НСРПО и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчени от акустичните сиренни устройства.

 

Подобни статии

Top