Технологичен център за спешна помощ откриха в Пловдив

Високо технологичен център по спешна медицина откриха в Пловдив

В Пловдив откриха първия по рода си технологичен център за спешна медицина. Той e изграден и оборудван на територията на Медицински университет – Пловдив. За работата на центъра са създадени тренировъчна база с необходимото оборудване за подготовка на екипи за спешни и извънредни ситуации и специализирана научно-изследователска лаборатория.

Изграждането на центъра е на стойност близо 4 милиона лева. Сумата е безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”. В центъра ще се обучават групи за оказване на първа помощ, пожарникари и полицаи.

Започваме с големи групи немедицински и медицински лица за оказване на доболнична помощ. Не да спасяват, а до идването на медицинското лице болният трябва да бъде оставен жив, обясни координаторът на проекта проф. Дора Цветкова.

До месец ще започне същинското обучение и за парамедици, които ще надграждат знанията си за реакция при катастрофи, заметресения и наводнения.

Този център е изграден по закона за задълженията и договорите, което означава, че той може да продава стоки и услуги. Това значи, че ще се използва научният потенциал и за тази цел, защото досега университета нямаше това право, коментира ректорът на МУ Пловдив проф. Стефан Костянев.

На територията на центъра ще има и лаборатория за многоаспектно проучване на посттравматичното стресово разстройство. Предвижда се разработване и експериментиране с биопродукти
Центърът реално обединява представители на медицината, фармацията, индустрията и браншовите структури за създаване на иновативни технологии и продукти в сферата на здравеопазването.

Подобни статии

Top