„Тютюневото” в Асеновград става общинско училище

Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии „ Св. Димитрий Солунски” от държавно става общинско училище. Преобразуването е следствие на Закона за предучилищното и училищно възпитание, който влиза в сила на 1 август. До момента училището се финансира от Министерството на земеделието и храните, след промяната финасиращият орган става общинския бюджет. „Ситуацията е неблагоприятна за трите страни-община, училище и държава”, пише в приложената документация. „Общините, с оглед финансовата дисциплина, не могат да извършват разходи за ремонтни дейности на училищата, министерството е с ограничен ресурс да поддържа сградния фонд, а учебните заведения не могат да кандидатстват по програми, по които бенефициенти са общините”, поясняват мотивите за исканото преобразуване от земеделското министерство.

Промяната няма да натовари финансово общината. Финансирането се извършва по друга формула и няма как да бъде уеднаквено с останалите общински училища. Тези учебни заведения работят по съвсем други стандарти, уточниха от общинска администрация. Общината обаче ще трябва да се грижи за материалната база, която й се прехвърля безвъзмездно.

Предложението е финансирането на училището и сградния фонд да мине за управление към общината. За да стартира процедурата, е необходимо решение на общинските съветници. То се очаква утре, на заседанието на местния парламент.

Гимназия „Св. Димитрий Солунски” подготвя кадри в областта на консервното производство. Школото е известно като Тютюневото, тъй като продължава да предлага специалности, свързани с тютюневата промишленост.

Подобни статии

Top