Увеличават наемите на общинските жилища в Пловдив

Това ще стане днес, по време на редовното заседание на ОбС Пловдив.

Общинските съветници на Пловдив ще разгледат увеличението на наемите на общинските жилища. С предлаганите промени се прави почти двойно увеличение на цените, като те зависят от зоната, в която попада имота.

Това ще стане днес, по време на редовното заседание на ОбС Пловдив.

Съветниците ще разгледат и предложението на кмета Костадин Димитров за приемане на План за устойчива градска мобилност на Община Пловдив. Стратегическият документ е за периода 2022-2032 година и предвижда 103 мерки с прогнозен бюджет от 1, 237 милиарда лева.

В дневния ред на заседанието влиза и върнатото от областния управител Илия Зюмбилев решение за увеличение на заплатите им.