Удължават приема в Пловдивския филиал на ТУ

Удължава се срокът за записване в ТУ Пловдив

Приемът в Пловдивския филиал на Технически университет – София ще продължи поне до средата на септември, а може би и до началото на учебната година.

Прогнозите на директора на филиала проф. Михаил Петров са, че приетият брой студенти тази година ще е приблизителен с миналогодишния. Признават се оценките както от зрелостния изпит по математика, така и от кандидат-студентски изпит от друго висше училище.

За следващата учебна година филиалът на Техническия университет в Пловдив ще приеме 400 студенти в образователно-квалификационна степен бакалавър. Те ще бъдат обучавани по 12 специалности – от “класическите” автоматика, приборостроене, информационни технологии – до по-непознатите като мехатроника.

Според професор Петров реализацията на инженерните кадри от поверения му филиал е гарантирана. По думите му има много сериозен глад за специалисти, които биха могли да работят в разширяващата се индустриална зона край Пловдив. Филиалът поддържа контакти с около 45 фирми, които са готови да привличат млади специалисти.

За първи път тази година има прием на студенти по новата специалност “Индустриална екология”. Дипломите, постигнати с много труд в Техническия университет, отварят врати за престижна работа и високо заплащане в Европейския съюз , САЩ и Канада.

Затова тук учат и чуждестранни студенти от Турция, Гърция и Мозамбик, а от догодина се очакват и студенти и докторанти от Китай.

Подобни статии

Top