Удължиха раздаването на храни от БЧК в „Северен“

– съобщи кметът на района Ральо Ралев.

Програмата се изпълнява от Български Червен кръст като в район „Северен” временният пункт за раздаване на хранителни продукти се намира на бул.”България” №49 и работи от понеделник до петък от 9,00 до 14,00 часа.

„Апелирам всички, които имат право да получат хранителните продукти, но все още не са го направили да се организират и да посетят пункта, за да вземат полагащите им се храни” – коментира инж. Ралев.

Право да получат хранителни продукти имат лица и семейства, подпомагани по реда на Наредба №РД-07-5 от 2008 г.за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление през отоплителен период 2014/2015 г., както и лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на Закона за социално подпомагане, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение.

Хранителните продукти, които ще получи всяко лице, отговарящо на горните условия са :

–          Брашно – 5кг.

–          Спагети – 3 кг.

–          Компот консерва – 1,60 кг.

–          Конфитюр – 1 кг.

–          Леща – 3кг.

В район „Северен” хранителни продукти ще получат 957 лица, раздадени от доброволци на БЧК.

Подобни статии

Top