Успешният родител и учител през погледа на д-р Томас Гордън

Търсят спешно приемни родители в Пловдив

Първият семинар в Пловдив,  по време на който ще бъдат разяснени практическите  програми  „Трениране на Успешни Родители “ (ТУР) и „Трениране на Успешни Учители“ (ТУУ)  на д-р Томас Гордън – автор на едноименните  книги  на издателство „Колибри“, ще се състои в града под тепетата. Семинарът ще бъде безплатен и ще е отворен за широката публика.

Семинарът  ще се проведе в Пловдив  с лектори доц. д-р Елена Събева, ПУ„П.Хилендарски“ и Дарина Георгиева, обучител и представител на институт Gordon Training International  за България.

Тази уникална по рода си презентация ще е от полза за  родители на деца от всички възрастови групи, за всички професионалисти заети в сферата на образованието, учители, възпитатели преподаватели във висшите училища, специалисти в сферата на неформалното образование, ръководители на образователни институции и социални услуги.

Всеки вини родителите за поведението на децата и за неприятностите, които те понякога създават за обществото.“ Родителите са виновни!“, твърдят често специалистите по душевно здраве, учителите и училищните ръководства.

Кой помага на родителите? Прави ли си някой труда да ги подкрепи в това да станат по-успешни в отглеждането на своите деца? Къде могат родителите да научат в какво бъркат и какво могат да променят? Програмата ТУР предлага изчерпателна философия за това, какво е нужно за установяването и поддържането на успешно, цялостно взаимоотношение с децата, независимо от средата и обстоятелствата.

Родителите се научават не само на методи и умения, но и на това, кога и как да ги прилагат и с каква цел.

Чий е този проблем?

Как да слушаме така, че децата да ни говорят?

Как да говорим така, че децата да ни слушат?

Неизбежните конфликти Родител-Дете, кой следва да ги печели?

На тези и други въпроси ще отговори доц. Елена Събева, доктор по педагогика ,ПУ „П.Хилендарски“,сертифициран обучител по програмата Трениране на Успешни Родители (ТУР) за България.

Философията и основната концептуална рамка на програмата „Трениране на Успешни Учители “ (ТУУ) ще представи  Дарина  Георгиева, както и ще отговори на въпроса: Кои са препятствията пред обучението и възприятието и как да се справим с тях ?

 

Подобни статии

Top