Учат деца от Сирия и Гърция с нови методи

Учители от пловдивското училище “Кочо Честеменски” ще подобряват образованието на деца от различни етнически малцинства, съобщи директорът на учебното заведение Елена Налбантова. В него стартира проектът “Повишаване квалификацията на учители с цел въвеждане на разнообразни форми на интеркултурно образование”. Той се финансира от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

Партньор в реализирането на дейностите е НУ “Свети Климент Охридски” в квартал “Южен” . Училището е натрупало опит в интеграцията на деца с различен етнически произход. Възпитаниците му участват в различни проекти, свързани с толерантността. В двете пловдивски училища през последните 4 години се увеличава броят на учениците от етническите малцинства. В Кочо Честеменски 5% от децата /според тяхното самоопределяне/ са с ромски, турски и друг етнически състав. Има ученици от Сирия и Гърция.

Целта на проекта е през следващите 9 месеца да се повиши професионалната квалификация на педагозите от двете учебни заведения. Ще бъде разработено помагало с практически съвети за учители, работещи с деца от етническите малцинства. Ще бъдат създадени също обучителни материали, които ще улеснят преподавателите по различни предмети. Учителите ще ползват компютри за интеграция на децата от други етноси.

Ще бъде организирана и кръгла маса по темата. Идеята е да се създаде интернет платформа за дистанционно обучение на педагози, която ще съдържа лекции, упражнения и казуси, които ще се ползват от голям брой учители и ще улеснят ежедневната им работа. Така ще се натрупа опит, който ще може да се ползва при следващи проекти, свързани с обучението на деца от различни етноси.

 

 

Подобни статии

Top