Ученици влизат в Общинския съвет

sesia

Председатели на Ученически парламенти ще присъстват днес на заседанието на Общинският съвет, Пловдив. Те ще имат възможността да се запознаят с дейността на местната власт и с функциите на Общинския съвет. Децата и младите хора ще добият по-голяма увереност и самочувствие да споделят мнения и предложения от техния опит,  да популяризират сред  своите съученици и приятели идеите за детско и младежко участие, като по този начин се ще  се стимулира  развитие на отговорното гражданско поведение.

Инициативата „Един ден от работата на Общинския съвет“ е част от кампанията на  UNICEF за детско участие чрез „Седмица на детското участие“, която се провежда от 20 до 25 април. Община Пловдив, която е член на Мрежата на общините „Приятели на детето“,  се включва  втази седмица с още едно събитие – Дискусионен форум на тема “Как бих подобрил своя град“.

Дискусионният форум ще събере ученици от  пловдивските  училища,  в които има  създадени форми на  ученическо самоуправление. Те ще  разискват въпроси от различни сфери: „Какви извънкласни форми бих искали да има“ /Образование/, „Какво е необходимо да се направи за децата със специални потребност, за да се чувстват те по-добре приети и подкрепяни в училище и в общността“ /Толерантност/, „Чувствам ли се сигурен в моя град, моя квартал, в моето училище? Какво ми е необходимо?“ /Градска среда/.

В дискусията ще участват Петър Зехтински, зам.-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“, Стефан Стоянов, зам.-кмет „Култура, образование, туризъм, иновации, развитие и европейски политики“, представители на Дирекция „Социална политика“ и отдел „Образование“.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top