Ученици дискутират правата по времето на социализма и употребата на марихуана

Практическа дискусия по темите „Регламентиране на някои от основните права по време на социализма в България”, „Защо категорично не трябва да се разреши употребата на марихуана в България” и „Адекватни ли са предвидените според НК на РБ санкции за престъплението убийство” ще се проведе днес от 13.00 часа в Актовата зала на ГХП „Св. Св.Кирил и Методий”. По време на дискусията 3 отбора от ученици ще представят 3 отделни предварително избрани и подготвени от тях теми пред жури в състав административните ръководители на Окръжен съд-Пловдив и Окръжна прокуратура-Пловдив, както и съдии и прокурори. Участниците в дискусията ще бъдат оценени според представянето им и отличени с грамоти.

Инициативата е част от пилотната образователна програма „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” – съвместен проект на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката. В рамките на програмата лектори-съдии и прокурори, определени от административните ръководители на Окръжен съд-Пловдив, Районен съд-Пловдив, Окръжна прокуратура-Пловдив и Районна прокуратура-Пловдив, проведоха лекторски часове в ГХП „Св. Св.Кирил и Методий” в Пловдив. Занятията с ученици от седем паралелки на десетите класове включваха обучение по теми, свързани с проблемите на детското насилие, домашното насилие над малолетни и непълнолетни жертви и мерките за защита на правата им, съдебните процедури с участието на деца, достъпът до правосъдие, непълнолетните жертви и извършители на престъпление, трафикът на хора, престъпления, извършвани от наркозависими лица и тяхната превенция и други.

В програмата участваха шестима съдии, четирима прокурори и един следовател, между които се разпределиха общо десет теми, по които впоследствие се проведоха и съответните лекторски часове. Целта  на това разпределение бе най-вече да се осигури по-адекватна възможност на учениците да зададат въпроси по интересуващите ги проблеми, предмет на разглеждане от съответния лектор, което доведе до оптимизиране на обучението и провеждане на дискусии, свързани с интереса на подрастващите от представяната им материя.

 

Подобни статии

Top