Ученици от село Боянци участваха в конкурса „Най-добър сръчко”

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Асеновград и Народно читалище „Никола Вапцаров-1936г.” организираха конукрс за рисунка „Най-добър сръчко” по повод Първа пролет.

В конкурса участваха 25 деца от 4 и 5 клас, които изготвиха тематични рисунки за пролетта, картички и цветя от хартия.

„Основно Училище ”Проф. Асен Златаров”-с. Боянци е на първо място в област Пловдив по допуснати най-голям брой неизвинени отсъствия от учениците и затова Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организира различни прояви за превенция на нарушения, свързани с пълноценния учебен процес на децата” – обясни председателят й, зам.-кметът Мария Вълканова.

Подобни статии

Top