Ученици ще си правят селфи пред военен самолет в ТУ – Пловдив

Техническият университет – София, филиал Пловдив ще посрещне днес ученици, които се интересуват от инженерната професия. Висшето учебно заведение организира традиционния Ден на отворените врати за възпитаниците на пловдивските училища, които се интересуват от това как учат бъдещите инженери.

„Забелязал съм, че на традиционния Ден на отворените врати учениците влизат при нас в университета с малко притеснение, но си тръгват много по-уверени и с по-голям интерес към възможностите да учат инженерни науки в нашия университет” – казва проф. д-р Въльо Николов, директор на ТУ – София, филиал Пловдив.

Традицията е учениците да бъдат посрещнати от преподаватели от всички катедри на ВУЗ-а, както и от студенти, които вече вървят уверено по този път и добре познават страховете на връстниците си от собствен опит.

На гостите в Деня на отворените врати ще бъдат показани лаборатории по компютърни системи и технологии, роботика и автоматика, електроника, електротехника, авиационна и транспортна техника, машиностроене, оръжейни системи, машиностроителни технологии с цифрово-програмно управление и полиграфска техника. Често обиколката в Техническия университет завършва със селфи пред военния самолет, който е в двора на трети корпус на Филиала.

“В Деня на отворените врати искаме да дадем кураж на младите хора, че ставайки студенти при нас, те ще се впишат в общността от над 100 хиляди инженери, получили образование в най-авторитетното висше техническо училище в България – Техническия университет – София” – каза проф. Въльо Николов.

В Деня на отворените врати също така се дават и консултации за това как учениците могат да кандидатстват в Техническия университет – както с тест по математика, така и с успешно издържани държавни зрелостни изпити (по математика или физика, или български език и литература).

 

Денят на отворените врати в Техническия университет – София, филиал Пловдив ще започне от 13.00 и ще продължи до 16.00 часа в Ректората /IV корпус/ на ул. „Цанко Дюстабанов“ No 25.

Подобни статии

Top