Учителите с премии за добри резултати

4 289 645 лв. да бъдат предоставени  по бюджетите на общините за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от педагогическия персонал на общинските детски градини, училища и обслужващи звена. Това предвижда решение, включено в дневния ред на днешното правителствено заседание. Средствата са предвидени по бюджета на Министерството на образованието и науката и са предназначени за стимулиране на качественото образование.

Очаква се кабинетът да одобри проекта на финансов меморандум на България с Европейската инвестиционна банка за структурен програмен заем в размер до 500 млн. евро. Чрез него ще се осигурят допълнителни средства, които да подпомогнат правителството при националното съфинансиране по проектите, реализирани чрез фондовете на ЕС в рамките на оперативните програми в периода 2014-2020 г. По този начин ще се гарантира тяхното изпълнение и успешното усвояване на средствата от фондовете на ЕС. Това ще допринесе за развитието на железопътната, пътната инфраструктура и интегрирането на националната транспортна мрежа в тази на ЕС, за подобряването на системите за управление на водите и отпадъците и постигането на устойчив и балансиран икономически растеж на страната в средносрочен и в дългосрочен план.

В дневния ред на заседанието е включено и решение за възлагане на вицепремиера по коалиционната политика и държавната администрация Румяна Бъчварова функциите по координация и участие на България в „Партньорство за открито управление”.

 

Подобни статии

Top