Учредиха награда за изявени ученици на името на математика Васил Зарев

Инициативен комитет от ученици на XI”г„ клас, випуск 1976 година, с класен ръководител Васил Зарев, обяви награда на негово име. Новината бе оповестена на фейсбук страницата на ОМГ „Акад. Кирил Попов“.

Васил Зарев e голям български математик и педагог, свързал живота си с Образцова математическа гимназия „Академик Кирил Попов”; личност с будна гражданска съвест, демократ, хуманист и родолюбец; един от съвременните будители; човек, помогнал в духовното и професионално израстване на редица поколения от възпитаници на ОМГ.

Наградата „Васил Зарев” ще се връчва на ученици от V до XII клас включително за оригинално и нестандартно мислене в областта на математиката и информатиката, веднъж годишно – на 24 май. Тя ще бъде парична, в размер на 100 лева.

Тази година призът ще бъде връчен за първи път.

За наградата може да се кандидатства като се подадат следните документи:

– писмо за кандидатстване – в него трябва да е посочено от коя сфера кандидатства ученикът (конкретно – математика, информатика) – свободен текст;
– автобиография (до 2 стр.) – в нея се изброяват заниманията и постиженията на ученика до момента; ако кандидатът е добър и в други дисциплини, това също може да бъде отбелязано; важно е да има и информация за обратна връзка (пощенски адрес, телефон, e-mail адрес);
– две препоръки (до 2 стр. всяка) – могат да бъдат, освен от учители в гимназията, и от преподаватели, които работят с ученика в извънкласни занимания, курсове и пр.;
– копия от дипломи и грамоти, получени през последните две учебни години.

За наградата могат да кандидатстват ученици от V до XII клас включително – в тези класове учениците трябва да са през учебната 2015/2016.

Документите за кандидатстване се изпращат по електронен път на адрес – omg_plovdiv@abv.bg до 15.05.2016 г.

7-членна комисия с председател Татяна Мерджанова – главен учител по математика в гимназията, ще определи носителите на наградата.

 

Подобни статии

Top