Фермерите подават заявления за похабена реколта до 1 август

В разгара на жътвата над 500 дка жито са унищожени от пожари

Изтича срокът за подаване на документи за подпомагане за пропаднали площи. Заявленията в областните дирекции на фонд „Земеделие” се приемат до 1 август. Общият бюджет по схемата е 4 милиона и 400 хиляди лева, а помощта за отделните производители ще покрива до 80% от разходите за отглеждане на дадената култура.

За Пловдивска област броят на пострадалите производители е 37. 28 от тях ще бъдат подпомогнати след поражения от градушка, а останалите 9 – за измръзнала рапица. Най-голям е броят на похабените площи в района на Раковски, Съединение и Карлово.

Документите по Схемата за компенсации за пропаднали площи в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2013 г. се подават в областните дирекции „Земеделие” по постоянен адрес на физическите лица и по адрес на управление на юридическите лица от 10 юли до 1 август 2014 г. Срокът за изплащането на помощта е от 15 септември тази година. В случай, че заявените средства надхвърлят одобрения бюджет по схемата, ще се прилага коефициент на редукция за преизчисляване помощта на всеки заявител.

По схемата могат да кандидатстват физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители. Помощта получават фермерите, които имат издаден протокол за напълно пропаднали площи в следствие на природно бедствие или неблагоприятно климатично условие.

Тези, които не са застраховали площите си, ще получат 50% от полагащата се помощ. За Пловдив това са половината от подалите документи производители. За останалите, сумата, която се изплаща от застрахователите, се изважда от полагаемата помощ. Изключение прави щетата от суша, която не е елемент на застрахователно събитие и се изплаща без редукция.

3 670 лева на хектар получават производителите на домати за пропаднала реколта, а за пипер помощта е 3 402 лева на хектар. Фермерите, които отглеждат рапица, но са претърпели загуби заради измръзване, ще получат по 554 лева на хектар.

Подобни статии

Top