Физик от кралския колеж в Лондон става „Доктор хонорис кауза“ на МУ-Пловдив

prof_S.Tabakov and Dr. V.Tabakova with Encyclopedia MedPhysics

Медицинският университет – Пловдив ще удостои с почетната титла „Доктор хонорис кауза” професор д-р инж. Славик Табаков. Това ще се случи по време на Тържествен академичен съвет на 10 декември, четвъртък от 14 часа в ІV-та аудитория на Аудиторния комплекс. Проф. Табаков е започнал научната си кариера в Медицински университет – Пловдив и е преуспял в чужбина български учен като водещ световен експерт в областта на медицинската физика.

„Най-важната ценност, която съм пренесъл от предците ми е да имам високи идеали“. Така определя своята мисия проф. Славик Табаков, директор на три магистърски програми към Кралския колеж в Лондон, Президент на Международната организация по медицинска физика (IOMP), консултант по медицинска физика към Университетската болница на Кралския колеж в Лондон, който припознава Медицинския университет в Пловдив като своя първа школа.

Пътят на професор Славик Табаков като създател на концепцията за електронно образование по медицинска физика започва от Пловдив. Интересен биографичен факт е, че той е потомък на славна за всеки пловдивчанин фамилия – тази на д-р Теофил Груев – дядо на професор Славик Табаков.

Д-р Теофил Груев, който е братовчед на Христо Г. Данов, извършва първото кръвопреливане в Пловдив и закупува първия рентгеноскопичен апарат в България. Първите медицински описания на българските извори с минерални води също са негови. Председател е на Лекарския съюз в Пловдив и няколко пъти председателства Националния конгрес по медицина. След 1944 г. продължава обществената си дейност, като издейства от тогавашната Дирекция на народното здраве в София, вторият Медицински факултет в България да се основе в Пловдив. Името и паметта за делото на д-р Теофил Груев са на особена почит в Медицинския университет в Пловдив като един от радетелите за неговото основаване.

Затова и тържествения Академичен съвет на 10-ти декември за удостояването на проф. Табаков с „доктор хонорис кауза“, освен заслужено признание, е и със символично историческо значение, като поставя заключителния акорд на юбилейната академична 2015-та година и честванията за 70-годишнната от основаването на Медицински университет в град Пловдив.

Публичната лекция на най-новия „доктор хонорис кауза“ на МУ – Пловдив проф. Славик Табаков ще бъде на български език на тема „Медицинската физика – 50 години прогрес в служба на медицината (образни методи и апарати)“. Известни български учени и експерти от областите на изследване на: физиката, биофизиката, образната диагностика, ултарзвуковата медицина, радиологията и лъчелечението, биоинженерството и инженерните науки ще присъстват на събитието в Пловдив на 10 декември.

В рамките на Тържествения Академичен съвет осем нови професори, един доцент, един доктор на науките и тринадесет с образователната и научна степен „доктор“ ще получат дипломите си за новите академични длъжности и степени.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top