Философско-историческият факултет на ПУ стана на 20 години

Честванията ще започнат с тридневна Научна конференция

С поредица от събития Философско-историческият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ ще отбележи своя 20-годишен юбилей, съобщиха от висшето училище.

Честванията ще започнат с тридневна Научна конференция с международно участие на тема: Хуманитарното и социалното познание – разкази и хоризонти.

Откриването на събитието ще бъде  от 14 часа в 6-а аудитория на Ректората с церемония по удостояване с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ на проф. д.с.н. Кольо Коев, която може да се проследи на Фейсбук страницата на Философско-историческия факултет.

Тематичните панели на конференцията са пет, както следва: Философия, социология и науки за човека; Културно наследство и антропология; История и археология; Приложна и институционална социология; Теология.