Фирми получават пари, за да наемат безработни до 29 години

biuro po truda

8 000 младежи на възраст до 29 години ще могат да се включат в схемата „Младежка заетост”. Тя ще им осигури стаж и обучение на работно място.

Схемата „Младежка заетост” е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Работодателите, желаещи да се включат в тази схема, могат да подават своите заявки в бюрата по труда на територията на цялата страна.

Тя дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления:

 Стажуване: Работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа;

 Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.

И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от населеното място на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа – обучението.

На работодателите, които осигурят стажуване по схемата, ще бъдат покрити разходите за:

– Възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход  за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към която се отнася разкритото стажантско място;

– Здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца.

Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца. Разходите за възнаграждението на наставника по време на стажуване няма да бъдат покрити от схемата и остават за сметка на работодателя.

На работодателите, които осигурят обучение по схемата, ще бъдат поети разходите за:

  • Възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната;
  • разходите за здравни и социални осигуровки за срок от 6 месеца.

Разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник ще бъдат поети от програмата (1/2 от минималната работна заплата за страната).

Друга схема по тази оперативна програма на Агенцията по заетостта е за безработни над 29 години.

Условията по тази схема са работодателите да наемат лица:

  • с основно или по-ниско образование;
  • над 54 годишна възраст;
  • трайно безработни лица.

Участващите в тази програма се наемат за период от шест месеца.

Ваня Балева

Ваня Балева следи новините от Пловдив, Асеновград и региона

Подобни статии

Top