Фондация „Пловдив 2019“ издаде книгата Cultart

Книгата е продукция на фондация „Пловдив 2019“, създадена по международния проект Cultart– академия за културен мениджмънт

Cultart Book е резултат от двугодишната работа на „Пловдив 2019“ в партньорство с 6 организации от 5 държави и включването на 125 културни мениджъри на възраст от 20 г. до 35 г. в процеса на управление на културата и изкуството в Европа.

Книгата представя в 188 страници моделa на Cultart чрез местата, лицата, институциите, артистите и възможните решения как на практика да подобрим творческата среда в нашите градове. Книгата Cultart / Cultart Book е на английски език и е достъпна в хартиено и дигитално издание с мотивацията да свързва професионалисти в културния и творчески сектор, както и да достига широка публика, да стимулира въображението, общуването и участието на европейско ниво.

Дигиталният вариант на книгата дава възможност за лесен достъп до съдържанието чрез вътрешни линкове и показалци, а и препраща към уебсайтове и страници за допълнителна информация. Ще откриете и директна връзка към YouTube канала на Cultart, където може да чуете и видите някои от видео тестимониалите на участниците за програмата в Пловдив.

Изданието представя за първи път в детайл „5×5“ обучителния модел, създаден от Clearly Culture, Леони Ходкевич и преподавателски екип на Университета във Виена, който Cultart адаптира и разработи в 5-те партньорски държави по проекта.

В основата на обучението е работата на 125-те участници върху управленските казуси на конкретна културна институция в градовете.

Обобщеният вариант на техните разработки е част от резултатите на всяка от петте мениджмънт програми в книгата.

Акцент са профилите, снимките и думите на участниците, тяхната визуална история, обратна връзка и препоръки.