Фондация „Пловдив 2019“ обявява отворена покана за фестивали и големи събития

Общата стойност е 1 000 000 лева

Фондация „Пловдив 2019“ обявява четвърта отворена покана след годината на титлата с ясна посока да запази успешния модел за развитие на наследството от инициативата „Европейска столица на културата“.

През 2023 година ОС Пловдив подкрепи тригодишен план за работа на фондация „Пловдив 2019“, с което даде възможност на екипа на Фондацията не само да продължи да подкрепя едни от най-мащабните събития в страната, но и да гарантира съфинансиране на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.

Приоритет на отворената покана за големи събития и фестивали е обогатяването на културния афиш в Пловдив и утвърждаването на града като фестивална дестинация на културната карта на Европа.

В конкурса могат да участват културни организации и независими куратори и артисти от България с предложения за реализация на събития и фестивали на територията на град Пловдив, представящи: музика, визуални изкуства, театър, танц, филмово изкуство, литература, фотография, дигитални изкуства, образование, иновации, творчески индустрии.

Период на кандидатстване е от 01-ви февруари до 04-ти март 2024 г., а календарът от събития може да започне най-рано на 08-ми април и да продължи до 31-ви октомври 2024 г.

Общият бюджет за настоящата отворената покана е 1 000 000,00 лв., без определен праг на финансирането за проект, което дава възможност за реализация на фестивали и събития с различен мащаб и публики.

Важно условие е, че Фондация „Пловдив 2019“ ще има възможност да изплаща аванси по настоящата отворена покана само след одобрен и гласуван от Общински съвет на град Пловдив бюджет на Фондация „Пловдив 2019“ за 2024 г., но сключването на договори с всички одобрени участници може да се случи след обявяване на резултатите от поканата, за да не се ограничи своевременния старт на подготовката по проектите.