Форум „България строи“ среща инвеститори и общини в Пловдив

grub-stroej

Двудневен инвестиционен форум „България строи“ започва днес от 9.30 часа, в „Камарата на строителите“ в Пловдив. Организаторът „Клъстер проектиране и строителство“ е поканил над 40 компании от „Тракия икономическа зона“, обособена като първия в България Район за целенасочена подкрепа от държавата /РЦПД/. Във форума ще участват членовете на клъстера и  представители на 9-те общини, които активно допринасят за развитието на зоната – Пловдив, Асеновград, Калояново, Куклен, Марица, Първомай, Раковски, Родопи и Стамболийски. Георги Пилев, заместник-областен управител и председател на постоянната секторна комисия на РЦПД „Тракия икономическа зона“, ще открие събитието.

„Клъстер проектиране и строителство“ е създаден от 18 водещи фирми, НПО и висши учебни заведения, активно работещи в сферата на иновациите, инвестициите и строителството. Сдружението спечели европейски проект „Клъстер проектиране и строителство – ефективен модел за устойчиво бизнес развитие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

Благодарение на проекта клъстерът изгради мениджърски екип, който е в услуга на инвеститорите в ТИЗ, обясни инж. Пламен Панчев, председател на УС на сдружението. Екипът разработва и управлява проекти по Европейски оперативни програми с компании от ТИЗ. Подготвя и проект за обучение и квалификация на кадри в търсени от бизнеса специалности.

„Клъстер проектиране и строителство“ подпомага дейности, свързани с изграждането на инфраструктурата, посредник е във връзката образование – бизнес. В Управителния съвет на сдружението са лица, известни като успели предприемачи и уважавани общественици: инж. Пламен Панчев – председател на Съвета на директорите на „Сиенит холдинг“ АД, доц. д-р инж. Никола Добрев – председател на Съвета на  директорите на КЦМ 2000 АД, г-н Арон Герон – съуправител на израелско-българското дружество „СЕНСОР – С”.

На форума „България строи“ ще бъдат представени услугите на клъстера. Какво финансиране може да получи бизнесът чрез европейските фондове ще разясни консултантът Вихра Андонова.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top