Харта „Отговорно управление за достоен Асеновград“

Харта „Отговорно управление за достоен Асеновград“  подписаха представителите на местната коалиция “БСП-АБВ, Екогласност” и политическите партии участващи в управлението на общината – ДПС, РБ и Народен съюз.

Хартата представлява споразумение за съвместно управление на общината, за нейното по-добро развитие и за просперитета на нейните жители.

Кметът Емил Караиванов изтъкна, че само в рамките на един месец общинските съветници доказаха, че мислят за благото на асеновградчани чрез провеждането на шест заседания, на които взеха десетки решения.

“Надявам се, да продължим в същия дух”, сподели още д-р Караиванов.

В състава на общото събрание на хартата влизат всички общински съветници от политическите партии, които я подписаха. Всички те се обединяват в работата по приоритетите за:

–  Интегрирано и устойчиво развитие на Асеновград и населените места в общината;
–  Оптимизиране на средата за бизнес и трудова реализация;
–  Адекватни   социални   политики   в   интерес   на   гражданите   на общината;
–  Ефективни    механизми   за   реално    участие   във    властта   на граждански структури;
–  Модерна и полезна администрация;
–  Дългосрочна инвестиция в екология и туризъм;
–  Коректност и консенсус при управленски решения и стратегии.

Настоящият документ изразява волята и общите усилия на управлението за по-добър живот и среда в община Асеновград.

 

Подобни статии

Top