Царица Костадинка обжалва ревизии на НАП

Цар Киро излиза от ареста на 10 март

Съпругата на Кирил Рашков, известен като Цар Киро – Костадинка, която в Пловдив наричат Царица Костадинка, продължава да обжалва в Пловдивския административен съд ревизионните актове, наложени на семейството през от 2012 година. Рашкова не е съгласна със заключенията на експертите на Приходната агенция, че не е плащала данъци като физическо лице от 2005г. до 2010г., които възлизат на стотици хиляди левове, съобщи Агенция Монитор.

Според ревизионния акт „царицата” дължи на държавата данък през 2005г. в размер на 100 815,95 лева с лихва за забава от 75 600,84лева. Неплатеният й данък по чл. 35 от ЗОДФЛ за 2006г. е 56 926.39 лева и лихва за забава в размер на 35 102.43 лева. За следващата година тя дължи 77 957.66 лева и лихва за забава 37 157.76 лева по ЗДДФЛ. По същия закон през 2008г. Костадинка не е платила данък 52 359.70 лева и лихва за забава 17 059.77 лева. През 2009г. и 2010г. данъците й са съответно в размер на 9 050.91 лева и лихва за забава 1 925.57 лева и 6 775.73 лева и лихва за забава 742.15 лева.

С решение от 25 април 2014г. съдът е отхвърлил жалбата й срещу ревизионния акт, което обаче било отменено от ВАС в частта за установените данъчни задължения за две от годините – 2005г. и 2008г., след което е върнал делото за разглеждане от друг състав на Административния съд в Пловдив.

Адвокатът на Рашкова е заявил пред съда, че в ревизионния акт има суми, които са включени, но са необлагаеми, тъй като има дубъл с данъците на мъжа й Кирил Рашков и в случая става дума за съпружеска имуществена общност. За 2005г. данъчните задължения на Цар Киро са 85 371,64 лева с лихви от 64 019,31 лева, а за 2008г. са 14 234,70 лева с лихви от 4 637,93 лева, е решил Върховния административен съд.

След искане на Костадинка пловдивските магистрати допуснали съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори дали има припокриване на суми с мъжа й и да се съобрази с постъпили пари от заеми. Същата експертиза трябвало да обърне внимание и на сделките със старо желязо, направени от семейството, а за 2008г. да включи и заем от 762 500 лева, за който Рашкови нямали документи.

В крайна сметка административният съд в Пловдив намали размера на данъците, които дължи Костадинка за двете различни години. Според съдебното решение се отменят налозите й за сумата над 85 371, 64 лева и лихви над 64 019,31 лева за 2005г. За 2008г. съдът й отмени сумите над 14 234,70 лева с лихви над 4 637,93 лева.

Костадинка обаче трябва да плати на НАП 3 341 лева за юрисконсултско възнаграждение, а от своя страна Приходната агенция трябва да й плати 992 лева съдебни разноски. Решението на административния съд в Пловдив не е окончателно и може да бъде обжалвано пред ВАС.

 

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top