Цацаров иска уволнение за прокурор от Пловдив и още двама магистрати

Сотир Цацаров обяви, че не е имало опит за убийство на Делян Пеевски

Главният прокурор Сотир Цацаров внася във Висшия съдебен съвет /ВСС/ предложения за дисциплинарно уволнение на прокурора от Пловдивската районна прокуратура Петко Минев, районния прокурор на Девин Мария Дамянова и полковник Светослав Йосифов – следовател  към Военноокръжна прокуратура Пловдив в Стара Загора.

Тримата били проверени от прокурори от Специализираното звено „Антикорупция“ в Софийска градска прокуратура и Инспектората на Върховна касационна прокуратура. Проверките установили, че тримата магистрати са погазили Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Прокурор Петко Минев бил спипан да ползва джип „Ауди А7″, взет на лизинг от пълномощника на автокъща Теракс“ ЕООД“ Атанас Бъбаров. Джипът му бил предоставен в края на май 2014 г., когато Бъбаров взел на лизинг колата. Узнавайки този факт, прокурор Минев поискал пълномощникът на автокъщата да му предостави автомобила за ползване за неограничено време. Така лизинговите вноски останали за сметка на дружеството лизингополучател, а прокурор Минев поел само текущите разходи по поддръжка на автомобила.

Петко Минев ползвал автомобила до започване на проверката  от Специализираното звено “Антикорупция“ към Софийска градска прокуратура. Разбирайки проверката, Минев  се опитал да прехвърли плащането на лизинговите вноски за своя сметка, но това станало едва на 18.02.2016 г.

„Продължителният период на ползване  – от м. май 2014г. до м. февруари 2016г. на предоставения му от Атанас Бъбаров лек автомобил, без да заплаща лизинговите вноски, сочи на извършени от прокурор Петко Минев нарушения на принципа на независимост, принципа на почтеност и благоприличие от Кодекса за етично поведение на българските магистрати. С поведението си прокурор Минев е накърнил и престижа на съдебната власт.“  – се посочва в предложението на главния прокурор.

Районният прокурор на Девин Мария Дамянова пък изгоряла заради сина си. На 14.06.2015 г. разследващ полицай от РУП Девин е започнал разследване за извършена в с. Лясково  кражба на лек автомобил „Ауди 80“ с пловдивска регистрация. Колата била намерена изоставена в Пловдив. Разследващите заподозряли като извършител на престъплението непълнолетния син на прокурор Дамянова и я уведомили, че ще го разпитат заедно със съучастника му.

Същия ден във Второ РУП Пловдив в присъствието на инспектор от Детска педагогическа стая Петър Дамянов и Даниел Кайраманов са били разпитани. Два дни по-късно в деловодството на Районна прокуратура – Девин са заведени уведомителното писмо от РУП-Девин за започналото разследване, както и предложение от разследващия полицай за оставяне на противозаконно отнетия автомобил на отговорно пазене на лицето, което го е ползвало, въпреки данните, че той не е негов собственик. В деловодството на РП Девин преписката е заведена като досъдебно производство срещу неизвестен извършител, независимо че към материалите са приложени докладна записка от полицейския служител, снел писмените обяснения от непълнолетните Дамянов и Кайраманов.

В Районна прокуратура – Девин работят само двама прокурори – Здравко Делиев  и Мария Дамянова. Прокурор Делиев обаче бил изключен от системата за електронно разпределение на преписки и дела и така за наблюдаващ прокурор по това досъдебно производство системата за случайно разпределение определила прокурор Мария Дамянова – майка на извършителя. В периода 15- 19.06.2015 г. прокурор Делиев бил командирован и в друга прокуратура.

Въпреки че прокурор Дамянова е трябвало да си подаде отвод, тя поела разследването и дори се произнесла по него, оставяйки колата на ползвателя.  Едва на 19.06.2015 г. Дамянова е изпратила досъдебното производство по компетентност на районна прокуратура – Пловдив, тъй като престъплението с изоставянето на автомобила е довършено на територията на гр. Пловдив и се разледва там.

Според Цацаров към момента на произнасянето на Дамянова по досъдебното производство, нейният син не е бил привлечен като обвиняем, нодори знанието й, че той е заподозрян като извършител на престъплението, е налагало тя да си подаде отвод.

„С действията си Мария Дамянова виновно е нарушила правилата за предотвратяване на конфликт на интереси, правила, произтичащи от принципа на независимост, принципа на безпристрастност  и принципа за почтеност и благоприличие  от Кодекса за етично поведение на българските магистрати“– се посочва в предложението на Сотир Цацаров.

Военният следовател полковник Светослав Йосифов също е нарушил етичния кодекс на магистратите.

На 29.02.2016 г., около 18.30 часа, на детска площадка в гр. Стара Загора, играели група деца на възраст от 11 до 14 годин. Покрай тях минал 11- годишният син на следовател Йосифов, скарал се с едно от тях и обидил друго момиче. Момичето пък ударило два шамара на сина на следователя.

Малко след този инцидент на мястото, където играели децата, отишъл военният следовател, заедно със сина си. Светослав Йосифов се поинтересувал кое е момичето, ударило сина му, и след като момичето се представило, военният следовател с гневен тон я запитал до кога ще тормози сина му, след което посегнал да я удари. Момичето избегнало удара и се опитало да обясни постъпката си, но Йосифов я хванал за ръкава и започнал да я дърпа и бута напред-назад, а след това я задърпал и за косата. После полк. Йосифов  със заплашителен тон започнал да  разпитва останалите деца как се казват, в кое училище учат, на колко години са, като в същото време ги снимал с личния си телефон.  Едно от децата  му казало, че не го познава и няма да му отговори. Недоволен от поведението му, полковникът го хванал за дрехите, ритнал го по краката с коляно и го избутал до беседката, където с юмрук му нанесъл три- четири удара в областта на лицето. След това полковникът си тръгнал със сина си.  Впоследствие на място пристигнала полиция, а военният следовател се  държал грубо и с полицаите.

При проверката са събрани достатъчно данни за това, че следователят е нанесъл четири удара с юмрук в устата на едното дете и му е причинил лека телесна повреда.  А също, че е нанесъл лека телесна повреда на 12-годишното момиче, което ритал.

С постановление на 12.03.2016г. на Военноапелативна прокуратура е отказано образуване на досъдебно производство, тъй като и двете престъпления, извършени от следовател Йосифов, са от частен характер и в тези случаи  наказателно преследване може да бъде възбудено по тъжба на пострадалите до съответния Районен съд.

С действията си обаче по отношение на  14- годишното момче и 12- годишното момиче, извършени в присъствието на група малолетни деца, полковник Светослав  Йосифов  не е спазил установените в Кодекса за етично поведение на българските магистрати правила за етично поведение, произтичащи от принципа за вежливост и толерантност и от принципа за почтеност и благоприличие. С действията си магистратът е създал и предпоставки за формиране на негативно отношение към съдебната власт и накърняване на престижа й, съобщават от Главна прокуратура.

Подобни статии

Top