„Централен“ продължават с премахването на излезлите от употреба МПС

В район „Централен“ продължават с премахването на стари и неизползваеми автомобили. На 09.03.2016г. и 11.03.2016г. от 09:00 часа ще се проведат акции за транспортиране до площадка за събиране и временно съхраняване на  излезли от употреба моторни превозни средства с неизпълнени от собствениците им предписания за преместване, както и установяване на излезли от употреба моторни превозни средства, паркирани по тротоарите, улиците, площадките, откритите обществени паркинги, зелените площи или други терени държавна, или общинска собственост.

За целта кметът на район „Централен” Георги Стаменов е създал комисия от експерти, която ще извърши огледи и предприеме мерки по компетентност.

Съгласно нормативната база се репатрират МПС-та, чиито собственици в законоустановения срок от 90 (деветдесет) дни не са изпълнили съставените предписания: да приведат автомобилите си в техническо изправно състояние (минат годишен технически преглед), да ги преместят на частен терен или да ги предат за разкомплектоване в лицензирани за това фирми.

В районната администрация на телефон – 032/658 229 отдел „Екология” гражданите, могат да подават сигнали за местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства.

Подобни статии

Top