„Централен“ с нов главен архитект

В район „Централен” се проведе конкурс за длъжността „Главен архитект” на 21.03.201 6 г. Конкурсът се проведе на два етапа, като за мястото се бореха двама архитекти – Емил Жечев и Васил Василев.

В първият етап – тест в три варианта с 10 въпроса и двамата претенденти получиха над 30 точки, /необходимият минимум за успешно издържан тест/. Във втория етап комисията проведе с кандидатите интервю, с което бяха оценени по компетентности за ръководните длъжности от Наредбата за оценяване в държавната администрация.

В състава на комисията, според Закона за устройство на територията участваха по един представител на Камарата на архитектите в България, регионална колегия Пловдив – арх. Петко Костадинов и Съюза на архитектите в България, дружество Пловдив – арх. Илко Николов. Председател на конкурсната комисия беше инж. Тошо Пашов – заместник-кмет „Устройство на територията, инвестиционни проекти, техническа инфраструктура и капитално строителство” към район „Централен”.

В решаването на практическата задача, която беше част от интервюто и двамата кандидати показаха висока професионална компетентност.

След обработване на резултатите комисията класира на първо място арх. Васил Василев.

Арх. Васил Дончев Василев е с богат професионален опит. Работил е в отдел архитектура и благоустройство при ОбНС – Пловдив, след това в Център за проектиране и внедряване на СМК-Пловдив, след  спечелен конкурс заема длъжността Главен архитект на Община Хисар. Работил е като архитект – проектант в голяма строителна фирма и от 1999 г. до момента е свободно практикуващ архитект с пълна проектанска правоспособност. В автобиографията му присъства богат списък с проектирани и изградени обекти в България. Член е на Съюза на архитектите в България и Камарата на архитектите в България.

Подобни статии

Top