Цял квартал на бунт срещу строежа на жилищна сграда в Асеновград

метошка махала

Жителите на няколко съседни улици в района на железния мост в Асеновград събират подписка против строежа на многоетажна жилищна сграда. Новото строителство се намира на улица „Георги Данчов” и е част от квартал 120 в града.

По плана на Асеновград зоната попада в т. нар. охранителна зона на групови паметници на културата в „Метошка махала” и според Закона за културното наследство обектите в района притежават статут на групови недвижими културни ценности.

Според хората, строежът на кооперацията се извършва в нарушение на изискванията за строителство в територии с особена защита.

„В квартала не е позволено да се строят сгради, високи повече от три етажа“, разказват местните там. „В началото на годината обаче започна строителство на 6-етажен блок с прилежащи към него гаражи и магазини за промишлени стоки и асансьорна клетка“, обясняват хората. Те се притесняват, че сградата ще промени изцяло облика на квартала и настояват строежа да бъде спрян. По казуса вече има заведени и няколко дела.

„Управата, в лицето на кмета и главния архитект, трябва да има ясна визия за развитието на градската среда“, коментират потърпевшите. В Асеновград обаче се раздават разрешителни за строеж без да са съобразени с архитектурния облик на района, смятат те.

Напрежението ескалира още повече и заради факта, че живеещите в съседните къщи не са уведомени за решението на Общината да разреши обединението на съседни терени, както и за началото на строителните дейности. Според живущите не е спазено и законовото разстояние между две съседни жилищни сгради.

Освен подписката, хората са изпратили сигнал и до Министерството на културата. От ведомството са категорични, че нямат информация за съгласувана проектна документация, каквито са изискванията за намеси в защитени територии. Изискана е проверка кой и при какви обстоятелства е одобрил проекта и е издал разрешението за строеж.

В отговор Общината заявява, че новостроящата се сграда по кадастралната карта на града не попада в охранителната зона в „Метошка махала“ и не притежава статут на недвижим паметник на културата.

В групата Спаси Асеновград, защити визията на град си ! може да коментирате всичко по темата! 

Подписка срещу строежа на  многоетажна жилищна сграда на улица „Георги Данчов” в Асеновград ТУК!

Подобни статии

Top