„Червената стена” става парк

Община Асеновград възнамерява да създаде биосферен парк „Червената стена” съгласно международна програма на ЮНЕСКО. Идеята е към територията на съществуващия резерват да се създадат буферни зони, в които  ще бъдат включени териториите на  селата Бачково, Добростан и Орешец.

Чуждестранни експерти от ЮНЕСКО и специалисти от МОСВ вече са провели работна среща с местната власт, за да  споделят вижданията си относно управлението на парка, възможностите за разширяване на границите му и териториите, които да бъдат урбанизирани.

В рамките на проекта екипът ще се опита да убеди местните жители в ползите от защитените територии и да ги въвлече в опазването на биологичното разнообразие в природния парк.

Целта е да се постигне икономическо съживяване на района, да се стимулира устойчив и щадящ природата бизнес, основно туризъм и да се наложи регионална запазена марка „Червената стена”.

Предвидените средства по проекта възлизат на 140 милиона евро като се очаква те да    бъдат разпределени сред останалите 16 резервата в страната.

Подобни статии

Top