Червеният конец на съдбата: Една красива японска легенда

От незапомнени времена хората се опитват да открият смисъла на живота. Търсенето на отговора из различните кътчета на света води до създаването на разнообразни философски учения и интересни легенди.

Днес ще ви запознаем с историята за Червения конец. Тя произлиза от Япония и обяснява мистериите на живота по начин, който е едновременно и достоверен, и романтичен. Ако Съдбата наистина съществува, можем само да се надяваме, че работи по начина, по който е описано в тази история.

Затворете очи. Представете си, че тялото ви става прозрачно. Можете ли да видите безкрайните мрежи от кръвоносни съдове, свързващи всички органи? Ние дължим нашето съществуване на тези реки на живота. Сега съсредоточете взора си върху един наистина специален канал в тази система – този, който свързва сърцето с вашето кутре!

Този канал, формиран от лакътната артерия, превръща най-невзрачния ви пръст истински „представител“ на вашето сърце. Именно поради тази причина в много култури, когато двама души сключват примирие или се кълнат в нещо, те кръстосват кутретата си.

Според японската легенда, тази връзка, произлизаща от сърцето, не свършва при върха на кутрето ви. Тя излиза извън него и образува невидим червен конец, който „тече“ навън и се преплита с червените конци на другите хора. Т.е. свързва вашето сърце с тяхното.

Двама души, които са свързани по този начин, са обвързани от самата Съдба. Рано или късно те ще се срещнат, без значение колко далече живеят един от друг и независимо от обстоятелствата на техния живот. И когато това се случи, тази среща ще засегне на дълбоко ниво и двамата. Конците понякога се заплитат, което може да отложи във времето тази съдбоносна среща. Тези връзки обаче никога няма да бъдат прекършени.

Подобна гледна точка за живота и взаимоотношенията спомага за раждането на холистичната философия. Според нея нашата жизнена есенция не е ограничена до пределите на физическото ни тяло. Холистите твърдят, че ние сме едно цяло с Вселената и възприемат този „червен конец“ като един от начините, чрез които това единство би могло да бъде обяснено.

Някога казвали ли сте си: „Този човек стана част от живота ми без видима причина“? Много е вероятно да сте били прави. А може би Съдбата вече ви насочила към тази личност, за да промените нейния живот.

Въпреки че не го осъзнаваме, нашите животи се движат по предопределен път. Поне това твърди тази философия. Наставлявани сме от невидимите конци, които са втъкани в самата Вселена. И през цялото време тези червени нишки, които ни свързват с далечните ни сродни души, се скъсяват. Както японците биха казали – нашият свят е пълен с препятствия, но нищо не се случва по случайност.

Източник: obekti.bg

Подобни статии

Top