Чества се паметта на Св. Татяна

Православната църква отбелязва паметта на Света мъченица Татяна.

Тя произлизала от знатно и богато римско семейство, което я възпитало от ранно детство в християнската вяра, макар нейният баща да бил три пъти прeфект на гр. Рим. Татяна била посветена за дякониса и се отдала на милосърдие и непрестанна молитва.

Анонимният житиеписец на св. Татяна съобщава за жестоките разпоредби и преследвания на християнтие от управители и сановници като Улпиан, Виталий и Кай, които „проливали християнската кръв като вода“.

Без да гледат на знатното положение на Татяна и на нейния безукорен живот, тя била заведена в храма на Аполон, за да принесе жертва.

Девойката не само отказала да стори това, но по нейна молитва идолът се сгромолясал и се разбил на парчета. Последват мъчения, докато накрая управителят наредил незабавно да я обезглавят.

Същата участ постигнала и бащата на мъченица Татяна.

Имен ден празнуват Таня, Татяна.