Честит имен ден!

Събор на светите дванадесет апостола е празник, празнуван от древността след30 деня на славните първовърховни апостоли Павел и Петър († ок. 67 г.). Съществуват данни за празнуването на празника още от IV век.

Като празнува паметта на всеки един от дванадесетте апостоли отделно, Църквата еднакво благоговее и пред целия техен събор. Защото Свещеното Писание и Преданието, като възхваляват трудовете и мъченическата смърт отделно на всекиго от дванадесетте апостоли, прославят ги всички заедно и равночестно. По думите на Св. Писание всички те са приятели Божии (Йоан 15:14), и когато Син Човечески седне на престола на славата Си, те всички ще седнат на дванадесет престола, за да съдят дванадесетте Израилеви колена (Мат. 19:28). Светото Предание нарича всички дванадесет апостоли славни и всехвални. Това са:

Петър Първовърховни /29 юни/
Андрей Първозвани /30 ноември/
Яков Зеведеев / 30 април/
Йоан Зеведеев – евангелист /26 септември и 8 май/;
Филип /14 ноември/
Вартоломей или Натанаил / 11 юни и 25 август/;
Тома /6 октомври/;
Матей – евангелист /16 ноември/;
Яков Алфеев /9 октомври/;
Юда Яковов, брат на апостол Яков от 70-те /19 юни/;
Симон Зилот /10 май/;
Матий (Матия) на мястото на Иуда Искариот /9 август/;
Към тях се причислява и апостол Павел, затова този ден се казва още Павловден. Павел Първовърховни /29 юни/

Въпреки това, в богослужебните книги този ден се нарича „Събор на дванадесетте“, защото това число на апостолите е първоначално.

Апостолите са най-близките ученици на Христос, които били неотлъчно до Иисус. Окончателното им избиране станало между втората и третата Пасхи на земното служение на Спасителя. Имената им са посочени в четирите Евангелия.

След Христовото Възнесение вместо Юда – предателя с жребий бил избран и причислен към апостолите Матий (Деян. I, 15–26), с което било подчертано сакралното значение на числото „12“. Подобно синовете на Яков, родоначалник на 12 колена на богоизбрания народ, апостолите трябвало да застанат начело на Църквата Христова, около която да се събере новият Израил. Освен тях Иисус избрал и 70 други свои ученици. Символично това число олицетворява всички езически народи на земята.

Имен ден празнува Апостол.

Подобни статии

Top