Четвъртокласниците се явяват на изпит по БЕЛ

Днес и утре са „малките матури“

Около 55 000 деца се очаква да се явят на националното външно оценяване за четвърти клас по БЕЛ и математика.

На изпита по български език и литература децата ще трябва отговарят на 21 въпроса, които са разделени на групи.

Изпитът започва в 10 часа. Трябва да са в училището 15 минути по-рано.

Времето, с което разполагат, е 60 минути, а за децата със специални образователни потребности е с 30 минути повече – 90.

Трябва да имат химикалка, която пише с черно мастило.

Утре е изпитът по математика.

Оценките от националното външно оценяване в края на IV се изразяват в брой точки и се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основно образование.