Чистят гора в местността „Чинар дере“ край река Тополовска

image1

Горска територия, попадаща в защитената местност „Чинар дере” ще почисти колективът на Регионалната дирекция по горите в Пловдив, съвместно с Териториалното поделение на Държавна горска служба Асеновград. В инициативата ”Да изчистим България”, която започва от 9:30 часа под мотото „Заедно ще чистим крайбрежието на Дунав и реките на България”, ще се включат и доброволци.

Защитената местност е обявена със Заповед № РД – 420/14.11.1995 год. на МОС с цел запазването на едно от последните естествени находища на Източен чинар /Platanus orientalis/ в България. Тя е разположена на с площ от 27,7 хектара по поречието на р. Тополовска с дължина 3 км и ширина от 30 до 100 м, източно от с. Тополово, Община
Асеновград. Попада в териториалния обхват на РДГ – Пловдив и се стопанисва и опазва от Южноцентрално държавно предприяти гр. Смолян в лицето на ТП Държавно горско стопанство “Асеновград”.

За всеки предаден чувал с боклук, събран от горска територия, всеки доброволец ще получи една контейнерна фиданка от Атласки кедър.

DC News

Сайт за новините от Пловдив, Асеновград и региона - събитията от деня в реално време.

Подобни статии

Top