Юбилейна конференция организират социолози в Пловдивския университет

Конференция по физика на храните организират в ПУ Пловдив

Катедра „Социология и науки за човека“ към Философско-историческия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Института за критически социални изследвания организират юбилейна научна конференция на тема: „Социоаналитичният обрат: Бурдийо и след него“. Двудневният форум ще се проведе на 20 и 21 ноември, петък и събота, в зала „Компас“ на Ректората на висшето училище на ул. „Цар Асен“ №24, съобщиха оранизаторите.

Конференцията е част от честванията по случай 20-годишната от създаването на специалност „Социология“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и 25-годишнината на Института за критически социални изследвания. Тя е и повод да се отбележи 85-годишнината от раждането на Пиер Бурдийо, чието диво мислене винаги е било вдъхновение за теоретични иновации и социологически открития. Форумът ще бъде съсредоточен както върху социоанализата на Пиер Бурдийо, така и върху граничните проблеми на социоанализата и психоанализата, психиатрията и етнометодологията. В него ще вземат участие водещи учени от Пловдивския, Софийския и Нов български университет, както и докторанти и студенти, обучаващи се в програмата Excellence към Катедрата.

Ще бъде осъществена видеовръзка с проф. Йоханес Вайс от Университета в Касел и проф. Растко Мочник от Люблянския университет, които са Доктор хонорис кауза на Пловдивския университет и членове на Международния борд на Директорите на ИКСИ.

Подобни статии

Top