Язовири Тополово 1 и 2 в предаварийно състояние

marica

Два язовира са в предаварийно състояние в Пловдивска област – това са Тополово 1 и Тополово 2 в община Асеновград, съобщи и.д.директор на пловдивската Басейнова дирекция Вълчо Караджов. За Тополово 1 вече са взети мерки като е прорязана язовирната стена, а за Тополово 2 се очаква да бъдат отпуснати пари от Междуведомствената комисия към Министерски съвет.

Според последните промени в законодателството техническото състояние на язовирите ще се контролира от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, стана ясно по време на първото за тази година заседание на Областния съвет за регионално развитие.

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ще следи за състоянието на язовирните стени и техническите съоръжения към тях, съобщи зам.-министърът на околната среда и водите Павел Гуджеров. Това е една от най-важните промените в Закона за водите. Според Гуджеров държавата вече е изяснила собствеността на голяма част от язовирите.

„Язовирите с неизяснена собственост в началото бяха 268. Към момента останали с неизяснена собственост са 15 за територията на България. Те са на разпореждане на областните управители, до изясняване на тяхната собственост или поне на това за какво ще се използват“ – посочи Гуджеров.

В Пловдивска област няма язовири с неизяснена собственост, обявиха от Басейнова дирекция.

По време на съвета от дирекцията и екоминистерството разясниха и предложенията за законодателни промени, свързани с добива на инертни материали. Според тях ще се позволява изземването на наноси от речните корита, за да се подобри проводимостта на реките. Идеята е разрешителните за това да се издават от областни комисии. Досега разрешителните се издаваха от Басейнова дирекция, съобщи Вълчо Караджов – и.д. директор на Басейнова дирекция.

„Разрешителните, които са за изземване на инертни материали на територията на област Пловдив са останали само девет вече. Тези разрешителни, които ние издаваме са само в речни корита, на които има изградени диги. В тези речни корита задължително поддръжката на съоръженията изисква изземване, поддръжка и укрепване на коритото“, допълни Караджов.

В по-голямата си част срокът на действие на деветте издадени досега разрешителни изтича в края на тази година и те ще бъдат прекратени. Но тъй като част от коритата на реки като Стряма и Марица попадат в рамките на НАТУРА 2000, не е допустимо продължаването на действието на такива разрешителни.

За останалите ще се потърси мнението на Напоителни системи дали е необходимо да се извършват някакви укрепителни дейности в коритата на реките.

Даниела Добрева

Даниела Добрева следи новините от Пловдив, Асеновград и региона

Подобни статии

Top