03 РСПБЗН-Пловдив: Обстановката в община "Марица" е пожароопасна, бъдете внимателни и отговорни! - DC news

03 РСПБЗН-Пловдив: Обстановката в община „Марица“ е пожароопасна, бъдете внимателни и отговорни!

55 пожара са погасени в общината само от 1 юли досега

Вследствие на високите температури и сушата обстановката в община Марица е силно пожароопасна, предупреждават от 03 РСПБЗН-Пловдив. Всяка употреба на огън на открито може да причини пожари и големи щети.

От началото на 01 юли т.г. екипи на противопожарните звена са погасили над 55 пожара в сухи треви и запалени отпадъци на територията на общината, като благодарение на бързата им и професионална реакция не са допуснати материални загуби и са спасени големи площи земеделски култури и къщи.

Пожарите в суха растителност се разпространяват бързо, обхващат големи територии, а труднодостъпните и пресечени терени затрудняват придвижването на противопожарната техника и гасенето на огъня. При наличие на вятър фронтът на пожара бързо променя посоката и може да се разпростре върху големи площи. Това поставя в реален риск съседни земеделски ниви, къщи, стопански постройки, пчелини.

Затова от 03 РСПБЗН-Пловдив  се обръщат с апел към гражданите: Не палете огън на открито! Не разчиствайте сухата растителност чрез изгаряне. Никога не палете огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния. Сухата растителност е леснозапалима и това допринася за бързо разрастване на горенето. Дори сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие могат да причинят произшествия със значителни щети. Затова не допускайте небрежно изхвърляне на неизгасени фасове и клечки, включително и от автомобилите, преминаващи през терени със суха растителност.

Ако забележите признаци на пожар незабавно съобщете на тел.112.

Top