1-2% застраховат имуществото си срещу природни бедствия

Бедственото положение в Красново и Кръстевич остава в сила

Нов модел за подпомагане на пострадали от бедствия предвижда правителството. С него се въвежда механизъм за подкрепа на социално слабите, които нямат средтва да застраховат имуществото си. На практика по този начин ще отпадне субсидирането на хората, които са достатъчно състоятелни да сключат застраховка.

В Пловдивско едва около 1% от хората застраховат имуществото си, съобщиха за DCNEWS застрахователи.  Според тях българинът все още няма неободимата култура да застрахова имуществото си, за което е дал и събирал цял живот средства. Но когато дойде бедствието, то може да разруши всичко, за което той се е трудил и е събирал средства.

Според застрахователния мениджър Ваня Господинова сумите, за които може да се застрахова къща или имущество, не са особено големи, но с премията, при евентуално бедствие, може да се възстанови дома или да се направи ремонт.

Виждаме, че всеки иска помощ от държавата, а тя, държавата, повече от 250 лева не съм чула да им дава, за което една стена дали ще може да си замажат? Малък е процентът – 1% до 2% от хората най-много да си застраховат имуществото.

Според новия законопроект, който бе одобрен на последното заседание на Министерски съвет, след природно бедствие държавата трябва да прецени кои лица трябва да бъдат подпомогнати. Това може да стане чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане и Агенцията за социално подпомагане. И със сигурност това ще са най-бедните, които не могат да си позволят застраховка. А тя не е никак голяма, твърдят застрахователите. Сумата се определя на квадратура, но минимумът е 15 лева.

Размерът е малък, особено за къщите по селата за 50 лева годишно може да се направи застраховка, премията за която да бъде 40-50 хиляди лева къщата годишно.

 

По подобен начин стоят нещата и за застраховане на имуществото в градовете. Според правителството с предлагания нов модел за подпомагане на пострадалите от бедствия ще има и положителен косвен ефект за застрахователния бизнес.

Подобни статии

Top