1 876 молби за еднократна помощ на първокласници в Пловдив - DC news

1 876 молби за еднократна помощ на първокласници в Пловдив

Българите си връщат парите в банките

1 876 молби за изплащане на еднократна помощ за първокласници, които са записани в държавно или общинско училище през новата учебна 2014-2015 година са приети досега. Директорът на „Социална подпомагане” в Пловдив Надя Танева съобщи , че срокът за подаване на молбите изтича в края на този месец. Помощта, която се отпуска за покриване на част от разходите на родителите е в размер на 250 лева. Право на еднократната целева помощ за ученици имат родителите, чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните дванайсет месеца е по-нисък или равен на 350 лева. Подадените до сега молби-декларации са близо 400 по-малко в сравнение с миналата година.

Надя Танева e категорична, че децата, които имат право на подпомагане не са всички първокласници, а само семействата на тези, които получават и детски надбавки. Обяснението на социалните работници за по-малката цифра тази година е, че вероятно икономическият статус на семействата е по-добър от миналата година.

Доходният критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства. Еднократната целева помощ за ученици се предоставя в пари или под формата на социални инвестиции само веднъж за целия период на обучение.

Срокът за получаване на помощите е едномесечен както всички видове подпомагания. Което означава, че подалите молби да края на септември, ще получи парите си до края на месец откомври. Сумата в размер на 250 лева се получава по подадените от родителите банкови сметки или в пощенските клонове по местоживеене.

Танева напомни, че до края на октомври родителите на децата от 1 до 12 клас включително и на тези, които посещаващат предучилищна задължителна подготовка, трябва да подадат служебна бележка за присъствие в училище. При липса на удостоверение от учебното заведение детските надбавки се спират автоматично.

 

Подобни статии

Top