10 години затвор за бивш шеф на разузнаването

10 години лишаване от свобода за бившия шеф на НРС ген.-лейт. Кирчо Киров постанови Военноапелативния съд. Магистратите потвърдиха присъдата на Софийския военен съд за длъжностно присвояване на  почти 5 милиона лева.

Със същото решение е изменена частично присъдата  на Софийските военни магистрати, като е преквалифицирано деянието на подсъдимия Кирчо Киров и той е оправдан, че за улесняване на присвояването са били изготвени документи с невярно съдържание.

Наложено е максималното предвидено в закона  наказание лишаване от права –    лишаване от право да заема длъжността ръководител в държавно или обществено учреждение  и за срок от 13 години  и наказанието лишаване от право да упражнява ръководна професия за срок от 13 години.

Снимка: nas.bg

Подобни статии

Top