10 години празнува Комплексът за социални услуги в Пловдив

Комплексът за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в Пловдив отбелязва своята десета годишнина. По този повод днес от 14.30 ч. ще бъде представен филма за КСУДС „За да има детство“ на f2f студио.

В програмата ще вземат участие талантливи деца от гр. Пловдив – певци и музиканти от ДВГ „Омайниче“, ансамбъл „Тракийска младост“ при СОУ „Любен Каравелов“ и Национално училище за музикално и танцово изкуство„Добрин Петков“. Децата от ЦНСТ „Детска къща“ и ЦНСТ „Майка Тереза“ при КСУДС са подготвили изложбата „Моят свят, моите права“.

В знак на признателност и благодарност, КСУДС и Национален алианс за социална отговорност – партньор на събитието – ще връчат 10 отличия  на партньори, които през годините са били част от реализирането на различни каузи на Комплекса и със своята дейност са допринесли за изпълване със смисъл и съдържание думите „За да има детство”.

На празника ще присъстват  представители на държавни и общински институции, на неправителствени организации, на социални услуги,  дарители и партньори на КСУДС.

Комплексът за социални услуги за деца и семейства към Община Пловдив е създаден през 2005 г. по проект „Реформа за повишаване на благосъстоянието на децата в България“, който поставя началото на една голяма промяна в модела на обществената грижа за децата и  на реалната реформа в системата на закрила на детето. Първоначално разкрит с три социални услуги – Център за обществена подкрепа, Център за работа с деца на улицата и Звено „Майка и бебе”, днес КСУДС обединява шест центъра за деца. През 2013 година е разкрит Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности, присъединява се Център за настаняване от семеен тип „Детска къща”, Приют за безнадзорни деца /присъединен към Комплекса/ се преструктурира в Център за настаняване от семеен тип „Майка Тереза”.

През тези 10 години над 4000 деца и техните семейства са получили услуги н КСУДС. Повече от 3000 от тях са подкрепени от Центъра за обществена подкрепа. Над 800 от тях са останали в рождените си семейства, благодарение на предоставените услуги по превенция на изоставянето. Над 70 кандидат-приемни семейства са били оценявани и обучени от екипа, а 40 деца, настанени в приемни семейства са били подкрепени. Децата, жертва на насилие, които са получили подкрепа в ЦОП са над 700, като 60 от тях, участвали в съдебни/досъдебни процедури са били разпитвани в откритата през 2012 г.  „Синя стая“.

В Центъра за работа с деца на улицата през годините 400 деца са получили подкрепа. През 2012 г.  бе разкрита социално образователната услуга „Фризьорство“, където до момента 7 младежи между 16 и 18 години са получили професионална квалификация. През изминалите години Звено „Майка и бебе“ е бил временен дом на 104 деца и техните майки. В Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности над 300 деца и техните семейства са били подкрепени. За двете години, в които двата Центъра за настаняване от семеен „Майка Тереза“ и „Детска къща“ са част от комплекса, са преминали 64 деца – от тях 20 деца са продължили живота си в семейна среда –  реинтегрирани в семействата си, осиновени и настанени н приемни семейства. До края на 2015 г. 3 деца от ЦНСТ „Детска къща“ще бъдат осиновени в САЩ.

Екипът на КСУДС продължава своето развитие и пише частица от историята на реформата в системата за закрила на децата на местно ниво, следвайки всички тенденции и национални приоритети. Отправили поглед в бъдещето, целите са насочени както към промяна на конкретната детска съдба, така и към промяна на нагласите на обществото към уязвимите групи деца и семейства. Защото „За да има детство” – това  това заслужава всяко дете; „За да има детство” – това е генералната визия, това е крайната цел и това е мисия на екипа на Комплекса; „За да има детство” – това дава смисъла на многобройните усилия, предизвикателства и трудности всеки ден; „За да има детство” е нужна голяма любов и хора с големи сърца.

Подобни статии

Top