10 % по-малко са направленията за преглед при специалист в Пловдив - DC news

10 % по-малко са направленията за преглед при специалист в Пловдив

Намаляват направленията в Пловдив

За намаляване на броя на отпуснатите направления алармират общопрактикуващи лекари в Пловдив. С около 20-30 % са намалени средствата за изледвания и с 10 на сто по-малко са парите за талони за консултации със специалист. Заложените и предвидени средства за цялото тримесечие свършват още през първия месец. Най-лошото е, че предимно са орязани парите за остри заболявания в сезона, когато има повишена заболеваемост именно от такива.

Ако за миналата година отпуснатите средства за изследвания са се равнявали на 2900 лева за остри заболявания, тази година са едва 1900. Според протоколите на личните лекари от началото на година намалението е около 20 на сто. В съпоставка с предходния месец процентите са значително по-малко – около 10 % за изследвания и по малко от 5 % за талони за специалист.

Има райони като селата, където се използват по-малко изследвания, а в други са необходими повече. Има сезонно и годишно колебание в рамките на една практика. При наличието на епидемия средствата за изследвания се увеличават драстично спрямо друга година. Успокояващото е, че в края на всяка година касата отпуска като допълнителна бройка неизползваните през годината регулативни стандарти и направления.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобни статии

Top